Afgeronde projecten van YouBeDO

25 kwetsbare kinderen een jaar onderwijs

KidsRights

Doelbedrag € 1.000,00
Bronkhorstspruit, Zuid Afrika

In Zuid-Afrika hebben veel kinderen hun ouders verloren aan aids. Ze groeien op met hun oma of alleen met hun broers en zusjes. Het programma van St. Joseph's Care en Support Trust in Sizanani bij Johannesburg geeft directe steun op maat aan wezen, kinderen met aids en andere kwetsbare kinderen. Het is een ‘community based care’-programma. Dat wil zeggen dat de kinderen door familie en gastgezinnen worden opgevangen. Binnen en door hun eigen gemeenschap dus, waar ze zich natuurlijk het prettigst voelen.

Lees meer Lees minder


Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 2.500,00
Nederland

Bied vluchtelingen de kans om een nieuw bestaan op te bouwen !

Opnieuw studeren is de enige kans voor vluchtelingen om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. 
Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. 
Gemiddeld kost deze begeleiding €2.500 per jaar (gemiddelde kosten per hbo/wo student per jaar). 
Dit geld is bestemd voor begeleiding en financiering van studie gerelateerde kosten zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten.

Het UAF is er vooral voor de student die het moeilijk heeft. De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. 
Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud.

Het UAF biedt ook begeleiding door professionele studiebegeleiders en arbeidsconsulenten. Wij adviseren vluchtelingen bij hun studiekeuze en maken het financieel mogelijk om hun taalkennis en studievaardigheden verder te vergroten. 
Wanneer een vluchteling eenmaal studeert aan een hoger onderwijsinstelling coacht de UAF studiebegeleider waar nodig en onderhoudt de contacten met decanen en docenten. 
De UAF arbeidsconsulent begeleidt de vluchteling in het laatste traject van zijn studie naar de arbeidsmarkt met sollicitatietrainingen en 
netwerkbijeenkomsten met werkgevers. Gemiddeld neemt dit traject zes jaar in beslag.

Veel vluchtelinge studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. 
Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

In 2016 begeleidde het UAF 2.463 vluchtelingstudenten. In 2015 nam het UAF 550 nieuwe studenten aan. In 2016 steeg dat aantal tot 951. Van het aantal nieuwe studenten was in 2015 51% van Syrische afkomst. In 2013 was dat percentage nog 8%. 
Op termijn verwacht het UAF mogelijk een verdubbeling van het aantal aanvragen voor begeleiding. Om deze groei te kunnen faciliteren is een substantiële stijging van de inkomsten nodig.

Lees meer Lees minder


Children's Khazana Foundation: Develop the entrepreneurial skills of 450 underprivileged children

Stichting Children's Khazana Foundation

Doelbedrag € 1.500,00
Mumbai, India

Children need skills that will help them chart their own path in life. Entrepreneurial education teaches them these skills. 

Whether it is to pursue studies at the university, find a decent job position in a business or even open a business, our objective is to help improve the future generation of children in the slums. 
Teaching entrepreneurial skills is a first step towards breaking the circle of poverty they were born in. 

Mumbai's economy has continued to boom since the last three decades. The megacity has become the 12th richest city in the world in 2018. Behind this impressive figure hides a whole different reality: the growing gap between rich and poor. Indeed, 12 million people (which represents 55% of the Mumbai population) are living in dilapidated conditions in informal settlements better known as slums.  
Among these slums’ inhabitants, we can find 60% of children. Many of these children sleep under bridges and eat what they find in rubbish bins. They are often unregistered and their chance to break the cycle of poverty is limited.
The Khazana Foundation has chosen to help them break this vicious circle by providing them with savings accounts and financial education.

With its 20 000 small-scale manufacturing units and thousands of unregistered businesses, the 2000 Mumbai slums are a world in itself. A universe that the outside world is largely unaware of.

By teaching how to write a business plan, principles of accountancy, problem identification and problem-solving, the Khazana foundation empowers children to take control of their economic situation and their personal development.
We believe that teaching basic business skills is important.
By attending these courses, children will learn how to identify opportunities, solve problems, find collaboration, dare to innovate and trust their creativity!

The final objective of the course is to give children a solid foundation to find a job or create their own business whether it is in or outside of the slums. 

The donations will be used to pay finance professionals to teach 75 hours of entrepreneurship courses in the different locations of the Khazana foundation in Mumbai, India.
Moreover, children will benefit from several conferences where selected entrepreneurs will share their testimonies and experiences. 

Lees meer Lees minder


Children's Khazana Foundation: Teach 450 children in Mumbai bookkeeping skills

Stichting Children's Khazana Foundation

Doelbedrag € 1.500,00
Mumbai, India

We believe financial skills have an enormous importance for marginalized children. Bookkeeping courses are one of the basics skills that need to be taught to run a business successfully.

Providing bookkeeping knowledge such as recording, organizing, reporting and interpreting financial transactions will empower children to manage their future savings. Whether it is to pursue studies at the university or to find a decent job position in a business, our objective is to help improve the future generation of the children of the slums.
Teaching financial skills is a first step towards breaking the circle of poverty they were born in. 

Mumbai's economy has continued to boom since the last three decades. The megacity has become the 12th richest city in the world in 2018.
Behind this impressive figure hides a whole different reality: the growing gap between rich and poor. Indeed, 12 million people (which represents 55% of Mumbai population) are living in dilapidated conditions in informal settlements better known as slums.
Among these slums inhabitants, we can find 60% of children. Many of these children sleep under bridges and eat what they find in rubbish bins. They are often unregistered and their chance to break the cycle of poverty is limited.

The Khazana Foundation has chosen to help them break this vicious circle by providing them with savings accounts and financial education.

Why do we believe financial education is important for children of the slums?  

With its 20 000 small-scale manufacturing units and thousands of unregistered businesses, the 2000 Mumbai slums are constituting a world in itself. A universe that the outside world is largely unaware of.

By teaching the knowledge of cooperative, fundamentals of management, principles of accountancy and principles of banking, the foundation aims to encourage slums, children, to take advance of their economic empowerment and their personal development. We believe that teaching them bookkeeping skills is important. By attending this course, children will know how to record, organize, report and interpret financial transactions.

The final objective of the course is to help children build a solid educational background, so they can find a job whether it is in or outside of the slums.

Lees meer Lees minder


Geef licht aan schoolkinderen in Tanzania

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 2.000,00
Tanzania, Losimingori


Helaas is elektriciteit niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Zonder electriciteit kunnen mensen niet meer werken, leren of dagelijkse klusjes doen in de avond. Als alternatief gebruiken mensen vaak gevaarlijke kerosine lampen, batterijen of kaarsen. Zo ook het dorp Losimingori in de Maasai regio.
Doordat het na 17:30 donker wordt kunnen de schoolkinderen hun huiswerk niet maken. De school waar de kinderen les krijgen was ooit begonnen vanuit de stichting How Far Foundation met een leraar onder een boom. Nu is het uitgegroeid tot een school met 400 leerlingen waar ze ondanks het gebrek aan elektriciteit blijven groeien.

In samenwerking met de How Far Foundation zoekt de WakaWaka Foundation donaties om 400 WakaWaka Lights naar Tanzania te sturen. De WakaWaka Lights kunnen makkelijk worden opgeladen in de felle Tanzaniaanse zon waardoor de leerlingen ze ‘s avonds veilig in en rondom huis kunnen bewegen en veilig kunnen leren.
Volgens de How Far Foundation worden de schoolresultaten hiermee verbeterd waardoor ze beter kunnen doorstromen naar hoger onderwijs wat weer een positieve invloed heeft op de lokale community.
Helpt u ons mee de lampen naar Losimingori sturen? Voor € 20,- kunnen wij een kind, en daarmee een heel gezin voorzien van de basisbehoefte licht.
Bijna 300 WakaWaka Lights zijn al gefundraised, voor de laatste 100 stuks hebben we jullie hulp nodig!

Door betere schoolprestaties kunnen de schoolkinderen doorstromen naar hoger onderwijs wat een positieve invloed heeft op de lokale community. Daarnaast heeft het positieve invloed op de leefomstandigheden van het gehele gezin.

Wij willen minimaal 400 WakaWaka Lights beschikbaar stellen voor deze school in Tanzania.
Op dit moment hebben we reeds 300 WakaWaka’s gefundraised. Voor de laatste 100 is nog € 2.000,- nodig.

Lees meer Lees minder


Gelijke kansen voor jongeren met Carrière Coach

JINC

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Het zijn vragen waar veel jongeren in Nederland mee worstelen. Maar stel je voor dat je opgroeit in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. In de meeste situaties sta je er dan alleen voor. En dan is het knap lastig om de juiste antwoorden te vinden. Het gevolg: deze jongeren hebben minder kans om te slagen op de arbeidsmarkt.

JINC investeert in hen. Bijvoorbeeld met het project Carrière Coach, dat tieners inzicht geeft in hun talenten en daarbij passende studies. Zij voeren individuele gesprekken met een coach uit het bedrijfsleven. Die toont oprechte interesse, stelt vragen, prikkelt, geeft advies en stimuleert hen om een studie te kiezen die werkelijk bij ze past. Door deze persoonlijke gesprekken ontdekken deze jongeren dat er ook voor hen mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Het gevolg: jongeren krijgen beter inzicht in hun competenties. Hun zelfvertrouwen groeit, de kans op schooluitval daalt. Hun informele netwerk wordt groter, ze maken betere studiekeuzes. Dit alles helpt bij een succesvolle start op de arbeidsmarkt.

Lisa over haar coach: "Ik ben zo slecht in keuzes maken. Nu was er eindelijk iemand die met mij meedacht en mij goed begeleidde. De coach hielp met nadenken over wat ik wilde en wat ik leuk vond. Dat heeft mij echt geholpen."

Samira over de hare: "Mijn ouders kunnen mij niet adviseren, want ze zien niet wie ik echt ben en wat mijn passies zijn. Ik wist niet wat ik moest doen en was bangom verkeerd te kiezen. En ik dacht: ‘de coach is een professional, laat ik het hem eens vragen’."

Lees meer Lees minder


Gelijkwaardige samenwerking ouders en onderwijsprofessionals - twee films ter promotie

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat hierbij om kinderen met een taalachterstand. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en kinderen op andere manieren te stimuleren in taal. We zoeken samen naar een aanpak die past bij de ouders en het kind.

Samen met partners als Schools Cool, IMC Weekendschool, Actief Ouderschap en Verteltassen willen wij in beeld brengen wat het voor ouders én onderwijsprofessionals oplevert om te investeren in een gelijkwaardige samenwerking met ouders. Het kost tijd en vraagt een andere mindset van leerkrachten, maar levert ontzettend veel op. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich meer betrokken en kinderen gaan zichtbaar beter presteren op school.

We willen twee filmpjes maken waarbij we best practices in beeld brengen. We portretteren twee scholen waar leerkrachten, schoolleiding en ouders erin slagen om elkaar te versterken en te zorgen voor een goede stimulering van kinderen. Juist ook diegene die niet makkelijk meekomen. We laten zien op welke manier zij dit voor elkaar gekregen hebben en hoe projecten als de VoorleesExpress hierin kunnen ondersteunen. 

Kinderen zitten maar 35% van de tijd op school. De rest zijn ze thuis, spelen met vriendjes of doen aan sport. Leren doen ze op school, maar juist ook daarbuiten. Om kinderen optimale onderwijskansen te geven is het belangrijk dat ook thuis een stimulerend leerklimaat is, en dat ouders zich capabel voelen om hun kinderen te ondersteunen in bijvoorbeeld taal. We zien dat nog steeds veel te veel kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen. Deze achterstand halen ze gedurende hun schoolcarrière haast niet meer in. Daarom doen wij, de VoorleesExpress, er alles aan om ouders te coachen.

Lees meer Lees minder


Help 23 kinderen uit de kindslavernij

KidsRights

Doelbedrag € 2.000,00
India

Als de kinderen worden bevrijd worden zij opgevangen in Mukti Ashram, een tijdelijk opvanghuis, waar zij medisch en psychisch worden ondersteund. Ieder jaar verblijven er honderden kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar in Mukti Ashram. Zij krijgen hier onderdak, bescherming en de nodige zorg. Veel kinderen hebben hier ook voor het eerst onderwijs. Daarnaast doorloopt BBA voor de kinderen alle juridische procedures die leiden tot rehabilitatie van het kind, zoals het aanvragen van een geboortebewijs.

 Wat kunnen we doen met uw gift?

Met 2.000 euro redt KidsRights jaarlijks ongeveer 23 kinderen uit de kindslavernij en andere vormen van zware kinderarbeid.

Lees meer Lees minder


Help een vluchteling-student studeren

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 2.500,00
Nederland

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Lees meer Lees minder


Khazana Foundation: Open a new Khazana branch to teach 100 marginalized children financial skills

Stichting Children's Khazana Foundation

Doelbedrag € 3.500,00
Mumbai, India

Open a new Khazana branch to teach 100 marginalized children financial skills

 

The Khazana Foundation works in the slums of Mumbai to help children become financially literate, by providing them with a system to manage their financial lives and support them with basic social and livelihood needs and education. The foundation provides the children with a savings account, teache them about longer- term goals, provides education about the banking system and how money works. Through a number of ‘bank branches’ children can manage their accounts and save small quantities of cash.

When they are 18 years old, they qualify for a bank account in the normal financial system.

 

Mumbai's economy has continued to boom since the last three decades. The megacity has become the 12th richest city in the world in 2018. Behind this impressive figure hides a whole different reality: the growing gap between rich and poor. Indeed, 12 million people (which represents 55% of the Mumbai population) are living in dilapidated conditions in informal settlements better known as slums. 

 

Among these slums’ inhabitants, we can find 60% of children. Many of these children sleep under bridges and eat what they find in rubbish bins.

They are often unregistered and their chance to break the cycle of poverty is limited. The Khazana Foundation has chosen to help them break this vicious circle by providing them with basic financial skills and savings accounts.

 

With its 20 000 small-scale manufacturing units and thousands of unregistered businesses, the 2000 Mumbai slums are a world in itself. A universe that the outside world is largely unaware of.
By teaching children entrepreneurial skills like how to write business plans, principles of accountancy, problem identification, interpersonal skills and bookkeeping skills, the Khazana Foundation empowers children to take control of their economic situation and their personal development. We believe that teaching basic business skills is important. By attending these courses, children will learn how to identify opportunities, solve problems, find collaboration, dare to innovate and trust their potential.

 

Whether it is to pursue studies at the university, find a decent job position in a business or even open a business, our objective is to help improve the future generation of children in the slums. 

Financial literacy is a first step towards breaking the circle of poverty they were born in and we do believe that it will help them chart their own path in life.

 

Goal:

The Khazana Foundation wants to open a new branch to reach even more children than the 452 we already support in Mumbai slums.

 

Cost:

The donations will be used to pay finance professionals to teach 100 children financial skills and personal development skills in the new location of the Khazana Foundation in Mumbai, India. The money will also be used to open the learning center. By being members of the

Khazana Foundation, children will also benefit from scholar facilities and warm meals.

Lees meer Lees minder


Kleine stappen, groot verschil voor Christiaan

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil. Giraf therapie biedt een 5 daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil . Wij maken graag de therapie mogelijk voor Christiaan. 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking. Aan de buitenkant is niet te zien dat Christiaan beperkingen heeft. Toen Christiaan 1,5 was, werd duidelijk wat hij mankeert: Absence epilepsie, ontwikkeling achterstand en autisme. En dat is niet makkelijk.

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen. In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek.
Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben. Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect.

Er hoeven geen specifieke kosten gemaakt te worden om dit project te laten slagen. Slechts de kosten voor de therapie maken een stap vooruit in de ontwikkeling mogelijk. De therapie vindt plaats in een vakantiepark in Nederland. 
Dit mooie project is gelukt als Christiaan de Giraf therapie kan gaan volgen.

Lees meer Lees minder


Krajicek Scholarship

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 1.750,00
Nederland

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Lees meer Lees minder


Krajicek Scholarship voor 5 jongeren

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 8.750,00
Nederland

Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in aandachtswijken onder begeleiding veilig kunnen sporten op de Krajicek Playgrounds.

Helpt u mee?

Anno 2017 is de maatschappelijke relevantie van het werk van de Krajicek Foundation nog steeds groot.
1 op de 8 kinderen groeit in Nederland op in armoede, 12% van alle kinderen leeft in een gezin waar onvoldoende geld is voor sport en 3% van de kinderen in aandachtswijken beweegt voldoende.

De Krajicek Foundation kiest voor een unieke aanpak: niet alleen Krajicek Playgrounds in samenwerking met gemeentes aanleggen, maar juist ook kinderen intensief begeleiden. Jongeren die positief opvallen op een Playground ontvangen van de Krajicek Foundation een studiebeurs. In ruil daarvoor organiseren zij activiteiten voor de jeugd en begeleiden zij hen om zich óók op een positieve manier te ontwikkelen. Zij vormen daarmee een inspiratiebron voor andere kinderen in de buurt.

Op dit moment zijn er over het hele land verspreid 117 actieve Krajicek Playgrounds waar dagelijks meer dan 4.250 kinderen onder begeleiding van 180 Krajicek Scholarshippers samen sporten. Maar er zijn nog minstens net zo veel jongeren die we ook de kans willen geven Krajicek Scholarshipper te worden.
Voor € 8750,- kunnen we 5 jongeren uit een aandachtswijk die kans geven.


Helpt u mee?

Lees meer Lees minder


Maak het positieve verschil voor Suus !

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland


Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil. Giraf therapie biedt een 5 daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil . Wij maken graag de therapie mogelijk voor Suus 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking.
Suus is meervoudig complex gehandicapt en heeft de ontwikkeling van een kindje van 3-4 maanden. Helaas bezeert zij zichzelf ook, is ze vaak hele nachten wakker en kampt zij met epilepsie. Er zijn dus heel veel dingen die Suus niet kan, maar lachen kan ze als de beste.

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen. In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek.
Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben. Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect. 

Doelstelling: Dit mooie project is gelukt als Suus de Giraf therapie kan gaan volgen. 

Lees meer Lees minder


Spelen in het water: materiaal voor spelvormen in zwembad

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

In ons speciale zwembad kunnen onze kinderen sport en spel ervaren. 

In het warme water gaan de kinderen diverse spelvormen oefenen. Samen met de kinderen wordt gekeken of ze als team gaan toewerken naar waterpolo of waterbasketbal. Voor de spelvormen hebben wij divers materiaal nodig om zo de kinderen op een veilige manier te laten sporten in het water. 

Helpen jullie mee aan ons watermateriaal ?

Lees meer Lees minder


Sportclub Only Friends: 5 wetsuits voor het duiken

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.500,00
Amsterdam, het Friendship Sports Centre thuisbasis van Only Friends

Sportclub Only Friends maakt sporten voor kinderen en jongeren met een beperking 7 dagen in de week mogelijk. 

 

 

Al zo’n 60 stoere Friends hebben kennis gemaakt met de ervaren instructeurs van Only Friends NJOY DIVING. De zeer enthousiaste dames en heren van NJOY DIVING brengen hun kennis mee naar het Friendship Sports Centre en staan klaar om veel Friends deze prachtige sport te laten ervaren.

 

Om nog veel meer kinderen en jongeren met een beperking deze prachtige sport te laten ervaren, willen we 5 wetsuits aanschaffen ter waarde van €1500,-.

Jullie donatie maakt dit mogelijk. 

 

Doelstelling: Kinderen en jongeren met een beperking te kunnen laten sporten. In totaal heeft Only Friends op dit moment 730 leden. 

Kosten: 5 wetsuits zullen worden aangeschaft. 

Lees meer Lees minder


Sportclub Only Friends: Handboogschieten, speciaal materiaal

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.450,00
Nederland

Handboogschieten kan ook met je voeten?
Voor het handboogschieten hebben wij aangepast materiaal nodig. Voor ieder kind met een beperking willen wij deze sport mogelijk maken. Scheten met speren of met doppen, alles kan.
Veiligheid staat voorop.
Helpen jullie mee aan ons materiaal voor handboogschieten?

Lees meer Lees minder


Sportclub Only Friends: Nieuwe materialen voor kickboksen

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.500,00
Amsterdam, het Friendship Sports Centre thuisbasis van Only Friends

Sportclub Only Friends maakt sporten voor kinderen en jongeren met een beperking 7 dagen in de week mogelijk. 

Sportclub Only Friends biedt maar liefst 25 sporten aan voor kinderen en jongeren met een beperking. De sportafdeling kickboksen is toe aan nieuwe materialen. Met de donaties zullen boksmaterialen, zoals bokshandschoenen en bokszakken worden aangeschaft. 

Op dit moment heeft Only Friends 730 leden. 

Locatie: Amsterdam 

Lees meer Lees minder


Sportclub Only Friends: Nieuwe materialen voor nieuwe sport (para-) tafeltennis

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.500,00
Amsterdam, het Friendship Sports Centre thuisbasis van Only Friends

Sportclub Only Friends start met haar 25e sport: Tafeltennis !

Only Friends is een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking.

Er wordt 7 dagen in de week gesport in 25 sportcategorieën.

En binnenkort starten we met (para-)tafeltennis. Daarvoor hebben we tal van specifieke materialen nodig. 


Met het geld van dit project willen we de aanschaf van materialen als tafeltennistafels, badjes, balletjes financieren. 

 

Locatie: Amsterdam op het Friendship Sports Centre, de thuisbasis van Only Friends

Lees meer Lees minder


Sportmaterialen voor Only Friends

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland, Amsterdam

Voor veel sporten is divers materiaal nodig denk aan hesjes, pionnen, ballen, handschoenen,sticks en meer. Helpen jullie mee aan de sportmaterialen voor de hockey, voetbal, volleybal en tennisgroepen?      

Lees meer Lees minder


Syndroom van de lach: Help Jules ontwikkelen door te lezen en te leren !

Stichting Syndroom van de Lach

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Help Jules ontwikkelen door te lezen en te leren ! 

Een klein stapje in de ontwikkeling maakt bij kinderen met een beperking een heel groot verschil.
Giraf therapie biedt een 5-daags programma op maat en maakt daarmee het positieve verschil. 
Wij willen de therapie graag mogelijk maken voor Jules. 

Giraf therapie is een intensieve en multidisciplinaire therapie voor kinderen met een beperking.
Jules heeft het Syndroom van Down en dat betekent dat zijn ontwikkeling langzamer gaat en dat het onzeker is wat hij kan gaan leren. Met veel dagelijkse dingen heeft hij moeite. 

Giraf biedt een uniek op maat gemaakt therapie-programma aan. De therapie bestaat uit een combinatie van gedragstherapie, logopedie en/of fysiotherapie. De behandeling vindt plaats terwijl het kind met zijn of haar gezin verblijft op een fijn vakantiepark in Nederland.
De therapie is 5 dagen achter elkaar en gedurende 2 uur per dag werkt het kind samen met 2 therapeuten aan de gestelde doelen.

In één week zetten kinderen een stevige stap vooruit in hun ontwikkeling. Ouders krijgen dagelijks feedback en praktische tips van de vaste therapeuten. Op de eerste dag en aan het eind van de week hebben ouders ook een gesprek met de orthopedagoog. Ook voor ouders is dit een werkweek. 

Broers en zussen verdienen ook extra aandacht. Ze kunnen deelnemen aan een programma samen met andere kinderen die ook een speciale broer of zus hebben.
Ze kunnen hier eventuele zorgen, frustraties of verdriet kwijt en we helpen gerichte aandacht van ouders voor de zus of broer af te spreken. Ook kan een individueel gesprek met een therapeut helpen. Het hele gezin is zo bezig met de therapie. De betrokkenheid van het gezin is belangrijk voor een lange termijn effect. 

De ouders van Jules hopen dat hij beter leert communiceren en hij meer gebruik gaat maken van spreektaal. Dan kan hij beter contact maken met andere kinderen en volwassenen.
Ook hopen zij dat Jules een beter lichaamsbesef krijgt, waardoor hij makkelijker en sneller kan bewegen.
Wie weet kan hij dan zelfs leren fietsen! 

Er hoeven geen specifieke kosten gemaakt te worden om dit project te laten slagen. Slechts de kosten voor de therapie maken een stap vooruit in de ontwikkeling mogelijk. 

Lees meer Lees minder


JINC - Taalontwikkeling van kwetsbare kinderen met TaalTrip

JINC

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

Ja, je kan uit een boek leren dat de zee een grote plas water is. Maar toch: wéten wat de zee is, doe je pas als je met je voeten in de branding staat.
Je zal de betekenis dan nooit meer vergeten. En het gevoel dat er bij hoort evenmin.

Wat is een ‘symbool’? En kun je uitleggen wat ‘bereikbaar’ en ‘omgeving’ betekenen?

Voor een groot deel van de kinderen in Nederland zijn dit geen moeilijke vragen. Toch heeft een derde van de leerlingen in groep 8 heeft problemen met leesvaardigheid. Met name kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand lopen vaak achter met Nederlands – vooral als ze uit migrantengezinnen komen.

Daarom organiseert JINC TaalTrips naar bijzondere plekken als de Rotterdamse haven, de Waterleidingduinen in Kennemerland en Schiphol. Tijdens deze bezoeken zien de kinderen moeilijke
woorden rondom een thema, bijvoorbeeld horeca of vervoer.
Zo leren de kinderen op een leuke en spelende wijze verschillende woorden kennen.

Het doel:
Kinderen vergroten hun woordenschat en verbreden hun blik op de wereld is het vergroten; twee zaken die belangrijk zijn voor begrijpend lezen en schoolsucces.

Een leerling tijdens een TaalTrip in het Vondelpark: ‘Wat ruikt het lekker, juf, die natuur!’

Mariëlle, leerkracht groep 5: “Met TaalTrip zien de leerlingen de woorden in het echt. Dat is de enige manier die werkt, al het andere is zinloos.”

Anita, leerkracht groep 6: “De leerlingen vonden het allemaal heel leuk. De TaalTrip heeft hun woordenschat verbeterd en uitgebreid. In groepjes hebben ze aan de verschillende opdrachten
gewerkt en er wordt er nog steeds aandacht aan besteed.”

Lees meer Lees minder


Twee sportrolstoelen voor kinderen

Sportclub Only Friends

Doelbedrag € 2.350,00
Nederland

Twee sportrolstoelen voor kinderen met een beperking !

In een sportrolstoel kan een kind zich beter bewegen en bijvoorbeeld basketballen of een andere sport doen die het kind zonder sportrolstoel niet kan doen.
Met een sportrolstoel kan het kind ervaren wat het nog meer kan en tijdens het sporten zich ontwikkelen en versterken, niet alleen lichamelijk maar ook door meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

Helpen jullie Only Friends aan twee sportrolstoelen ? 

Lees meer Lees minder


UAF: Laat talent niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 4.500,00
Nederland

Talent mag nooit verloren gaan.

Daarom helpt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo stellen wij vluchtelingen in staat zich verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het UAF gelooft in het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingen.
Wij bieden ze een kans om zich te ontplooien. 

Bouwen aan een nieuw bestaan in Nederland 
Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht.
Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen gaan. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. 

Vluchtelingen hebben een lastig financieel vertrekpunt. In tegenstelling tot veel Nederlandse studenten hebben ze geen financiële hulp van ouders, en geen tijd voor een bijbaantje.
Veel van hun tijd gaat op aan het leren van de taal en het volgen van de studie.

De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud. 

Doelstelling: Met €4.500,- kan het UAF gemiddeld 2 vluchtelingstudenten een jaar begeleiden. 

Lees meer Lees minder


Voorleesexpress: Ieder kind zijn eigen boekenplankje

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.500,00
Nederland

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat gezinnen, waar kinderen een taalachterstand hebben, een half jaar lang wekelijks thuis bezocht worden door een vrijwiller en samen met ze aan de slag gaat met boeken en taal.

We zien dat er veel gezinnen zijn waar het niet vanzelfsprekend is om boeken te lezen. Boeken die wij namens de VoorleesExpress in het gezin introduceren verdwijnen vaak bovenin een kast of raken kwijt. Erg zonde. Zo worden kinderen niet uitgenodigd om te gaan lezen. Samen met partners rondom de actie 'Geef een (prenten)boek cadeau' gaan we onderzoeken hoe we gezinnen die van huis uit geen leescultuur hebben kunnen verleiden om een mooi plekje in huis te maken voor kinderboeken.
We schenken ze enkele mooie boeken en laten ze kennis maken met de bibliotheek.
Daarnaast willen we 100 gezinnen een boekenplankje geven dat ze op verschillende manieren zelf kunnen monteren en decoreren.
Doel is om 100 gezinnen blij te maken met een boekenplankje: dit krijgen ze kado en samen zoeken we naar een goede plek in huis en helpen we ze op weg met het vullen van het boekenplankje. 

We proberen uit of dit boekenplankje aansluit bij de behoefte van deze gezinnen en daadwerkelijk ook gebruikt wordt.
Dit project is een kleine pilot, maar bij succes kunnen we gemakkelijk opschalen. De boekenplankjes worden ontwikkeld door stichting 'Geef mij een prentenboek' en zijn gemaakt van Nederlands hout dat wordt gedoneerd door Staatsbosbeheer. We werken nauw samen met partners als uitgeverijen en bibliotheken. Het boekenplankje is een plek waar alle kinderboeken en magazines samen kunnen komen en wat kinderen en ouders uitnodigt om er lekker in te gaan lezen. 

Doel is dat we 100 gezinnen ondersteunen om boeken een vaste plek in huis te geven en meer leren over hoe de introductie van dit boekenplankje uitpakt. Bij succes is het doel: ieder kind een eigen boekenplankje thuis en gaan we nog veel meer boekenplankjes verspreiden. 

Kosten: 100 boekenplankjes a 5,- per stuk kostprijs
20 uur coördinatie en evaluatie 

Lees meer Lees minder


WakaWaka Light met power voor 200 kind-vluchtelingen op Lesbos

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 3.500,00
Vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos (Griekenland)


Dolblij zijn we dat we al 300 kind-vluchtelingen hebben kunnen helpen op Lesbos met WakaWaka’s!
Maar er zijn nog veel meer kinderen die onze hulp nodig hebben, dus willen we nogmaals een project starten om geld in te zamelen om nog 200 kinderen te helpen.

Dankzij een aanvulling door de WakaWaka Foundation zelf, gaan we er voor zorgen dat alle kinderen (niet alleen die 300, maar alle 500!) niet een WakaWaka Light, maar zelfs een WakaWaka Power+ gaan krijgen.
Daarmee hebben ze dan niet alleen licht, maar ook elektriciteit om een mobieltje op te laden. Hierdoor kunnen ze contact blijven onderhouden met hun familie die in veel gevallen nog ergens in Syrië is
achtergebleven (of elders op de wereld terecht gekomen is). De mobiele telefoons zijn dan altijd de enige manier om nog contact te kunnen blijven onderhouden met familie.

Help ons daarbij en steun met jouw aankoop de kind-vluchtelingen op Lesbos!

Samen met ShelterSuit (die stevige, warme slaapzakken annex dito jassen ter beschikking stelt) willen we er met de WakaWaka Foundation voor zorgen dat de veelal getraumatiseerde kinderen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het
Griekse eiland Lesbos de beschikking krijgen over een WakaWakaPower + dankzij gratis, veilige en duurzame zonne-energie. 
Goed licht is zeer belangrijk voor de sociale veiligheid en voor het GEVOEL van veiligheid van vaak getraumatiseerde kind-vluchtelingen. Maar ook om 'gewoon' 's avonds niet in het donker te hoeven zitten, en ook bijv.
huiswerk te kunnen maken. Daarnaast kunnen ze met een WakaWakaPower+ een mobiele telefoon opladen waarmee ze dus contact kunnen onderhouden met familie die is achtergebleven of elders op de wereld verblijft.
Daarom willen we de kind-vluchtelingen op Lesbos goede, duurzame en veilige WakaWakaPowers geven. 

Doelstelling
Met € 3.500,- kan de WakaWaka Foundation zorgen dat er 200 extra WakaWaka Powers+ worden aangeschaft, worden getransporteerd en verantwoord worden gedistribueerd naar Lesbos. Hiermee kunnen 200 extra kinderen een WakaWakaPower+ ontvangen. 
En doordat met 1 WakaWaka een hele tent of wooncontainer verlicht wordt, ontvangen daardoor een veelvoud aan mensen goed en veilig licht en elektriciteit door deze WakaWakaPowers+. 

Lees meer Lees minder


WakaWaka Light voor kind-vluchtelingen op Lesbos

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 5.000,00
Vluchtelingenkamp Kara Tepe, Lesbos (Griekenland)

Goed licht is zeer belangrijk voor de sociale veiligheid en voor het GEVOEL van veiligheid van vaak getraumatiseerde kind-vluchtelingen.

Maar ook om 'gewoon' 's avonds niet in het donker te hoeven zitten, en ook bijv. huiswerk te kunnen maken. 
Daarom willen we de kind-vluchtelingen op Lesbos goede, duurzame en veilige WakaWaka (solar) Lights geven. 

Samen met ShelterSuit (die stevige, warme slaapzakken annex dito jassen ter beschikking stelt) willen we er met de WakaWafa Foundation voor zorgen dat de veelal getraumatiseerde kinderen in het vluchtelingenkamp Kara Tepe op het Griekse eiland Lesbos de beschikking krijgen over een WakaWaka Light dankzij gratis, veilige en duurzame zonne-energie. 

Doelstelling
Met € 5000,- kan de WakaWaka Foundation zorgen dat er 300 WakaWaka Lights worden aangeschaft, worden getransporteerd en verantwoord worden gedistribueerd naar Lesbos. Hiermee kunnen 300 kinderen een WakaWaka Light ontvangen. En doordat met 1 WakaWaka een hele tent of wooncontainer verlicht wordt, ontvangen daardoor een veelvoud aan mensen goed en veilig licht door deze WakaWaka Lights. 

Kosten
Aanschaf WakaWaka Lights, transport naar Lesbos en goede, verantwoorde distributie vergen voor 300 WakaWaka's in totaal een bedrag van € 5000,-. Dit komt neer op € 16,67 per WakaWaka Light.

Lees meer Lees minder


Elke donatie maakt verschil. Bekijk hoe jij kunt helpen.

Koop al je boeken bij YouBeDo.

Koop voortaan al je boeken bij YouBeDo. In de miljoenen beschikbare titels zit altijd wel een geschikt boek dat het lezen meer dan waard is.

YouBeDo Boeken

Geef een YouBeDo boekenbon.

Ben je op zoek naar een cadeau waarmee je iemand een enorm plezier doet en tegelijkertijd de wereld een stukje beter maakt?

Bekijk de boekenbonnen