Maak het verschil, steun een project.

Met de boeken die jij koopt doneer je automatisch tot 12% aan een goed doel dat je zelf kiest.

UAF: Laat talent niet verloren gaan. Investeer nu in vluchtelingen!

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 4.500,00
Nederland

Talent mag nooit verloren gaan.

Daarom helpt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo stellen wij vluchtelingen in staat zich verder te ontwikkelen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het UAF gelooft in het talent en doorzettingsvermogen van vluchtelingen.
Wij bieden ze een kans om zich te ontplooien. 

Bouwen aan een nieuw bestaan in Nederland 
Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht.
Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen gaan. Zo kunnen zij in Nederland een nieuw bestaan opbouwen en een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. 

Vluchtelingen hebben een lastig financieel vertrekpunt. In tegenstelling tot veel Nederlandse studenten hebben ze geen financiële hulp van ouders, en geen tijd voor een bijbaantje.
Veel van hun tijd gaat op aan het leren van de taal en het volgen van de studie.

De mate waarin we iemand financieel ondersteunen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, van de studiefase waarin de student zit en of een student recht heeft op studiefinanciering (vanaf dertig jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering). Of een student wel of niet een beroep kan doen op het inburgeringsbudget, speelt ook mee. Het UAF betaalt geen kosten voor levensonderhoud. 

Doelstelling: Met €4.500,- kan het UAF gemiddeld 2 vluchtelingstudenten een jaar begeleiden. 

Lees meer Lees minder


Workshop Personal branding voor 200 jongeren uit aandachtswijken

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 10.000,00
In de omgeving van Utrecht

Jezelf op de juiste manier kunnen presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten.

 

De Krajicek Foundation wil dat ieder kind sociaal veilig en sportief kan opgroeien. In Nederlandse aandachtswijken leggen wij daarom multifunctionele sportvelden (Krajicek Playgrounds) aan zodat kinderen dicht bij huis in een veilige omgeving met elkaar kunnen buiten spelen en sporten.

Wat de Krajicek Foundation uniek maakt, is dat kinderen actief begeleid en gemotiveerd worden door jongeren uit de buurt. Krajicek Scholarshippers zijn jongeren die in ruil voor een studiebeurs per studiejaar ten minste 100 uur aan sport- en spelactiviteiten organiseren op en rondom hun eigen Krajicek Playground.

Naast een studiebeurs willen wij deze jongeren extra handvatten geven om zichzelf positief te

kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom diverse bijeenkomsten waarin we aan de slag gaan met uiteenlopende thema’s aan de slag zoals persoonlijk leiderschap, conflicthantering en sportbegeleiding.

Een belangrijk onderwerp is “personal branding”. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe presenteer ik mijzelf? En hoe profileer ik mijzelf online? Weten hoe je jezelf op de juiste manier kunt presenteren, is een “life skill” waar je een heel leven lang profijt van hebt. Geef jongeren waarvoor dit niet vanzelfsprekend is de kans om zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen. Wij willen 200 jongeren uit aandachtswijken inspireren en motiveren om met personal branding aan de slag te gaan zodat zij zichzelf zowel on- als offline positief op de kaart kunnen zetten. Met het bedrag kunnen wij een motivational speaker uitnodigen, workshops personal branding voor 200 Krajicek Scholarshippers organiseren en hen voorzien van een handig naslagwerk met tips & tricks.

 

Doelstelling

Ons project is geslaagd als 200 Krajicek Scholarshippers de skills hebben om zichzelf on- en offline positief te presenteren.

 

Locatie

De workshop wordt georganiseerd op een centrale locatie in Nederland in de omgeving van Utrecht.

Lees meer Lees minder


Khazana Foundation: Open a new Khazana branch to teach 100 marginalized children financial skills

Stichting Children's Khazana Foundation

Doelbedrag € 3.500,00
Mumbai, India

Open a new Khazana branch to teach 100 marginalized children financial skills

 

The Khazana Foundation works in the slums of Mumbai to help children become financially literate, by providing them with a system to manage their financial lives and support them with basic social and livelihood needs and education. The foundation provides the children with a savings account, teache them about longer- term goals, provides education about the banking system and how money works. Through a number of ‘bank branches’ children can manage their accounts and save small quantities of cash.

When they are 18 years old, they qualify for a bank account in the normal financial system.

 

Mumbai's economy has continued to boom since the last three decades. The megacity has become the 12th richest city in the world in 2018. Behind this impressive figure hides a whole different reality: the growing gap between rich and poor. Indeed, 12 million people (which represents 55% of the Mumbai population) are living in dilapidated conditions in informal settlements better known as slums. 

 

Among these slums’ inhabitants, we can find 60% of children. Many of these children sleep under bridges and eat what they find in rubbish bins.

They are often unregistered and their chance to break the cycle of poverty is limited. The Khazana Foundation has chosen to help them break this vicious circle by providing them with basic financial skills and savings accounts.

 

With its 20 000 small-scale manufacturing units and thousands of unregistered businesses, the 2000 Mumbai slums are a world in itself. A universe that the outside world is largely unaware of.
By teaching children entrepreneurial skills like how to write business plans, principles of accountancy, problem identification, interpersonal skills and bookkeeping skills, the Khazana Foundation empowers children to take control of their economic situation and their personal development. We believe that teaching basic business skills is important. By attending these courses, children will learn how to identify opportunities, solve problems, find collaboration, dare to innovate and trust their potential.

 

Whether it is to pursue studies at the university, find a decent job position in a business or even open a business, our objective is to help improve the future generation of children in the slums. 

Financial literacy is a first step towards breaking the circle of poverty they were born in and we do believe that it will help them chart their own path in life.

 

Goal:

The Khazana Foundation wants to open a new branch to reach even more children than the 452 we already support in Mumbai slums.

 

Cost:

The donations will be used to pay finance professionals to teach 100 children financial skills and personal development skills in the new location of the Khazana Foundation in Mumbai, India. The money will also be used to open the learning center. By being members of the

Khazana Foundation, children will also benefit from scholar facilities and warm meals.

Lees meer Lees minder


Impact van de samenwerking

Het bedrag dat tot nu toe is gedoneerd

€ 221.005,32