Maak het verschil, steun een project.

Met de boeken die jij koopt doneer je automatisch tot 12% aan een goed doel dat je zelf kiest.

Talenten ontwikkelen in de Krajicek Academy

Krajicek Foundation

Doelbedrag € 5.000,00

De Krajicek Academy is ons lesprogramma speciaal voor Krajicek Scholarshippers. In dit driejarige opleidingsprogramma leren zij alles over het werk op en rondom de Playgrounds en helpen wij hen om hun talenten (verder) te ontwikkelen. Niet alleen voor nu, maar juist ook voor later.

Het lesprogramma is zo opgebouwd dat Krajicek Scholarshippers stap-voor-stap zelfstandig sport- en spelactiviteiten leren organiseren en daarnaast de ruimte krijgen om hun eigen maatschappelijke talenten te ontwikkelen. De Krajicek Foundation start in het studiejaar 2020/21 met 80 eerstejaars studenten. Onze ambitie is dat over drie jaar ruim 250 jongeren deelnemen aan de Krajicek Academy.

Door middel van de Krajicek Academy app willen wij het voor Scholarshippers makkelijk maken om hun opdrachten in te leveren, praktijkuren te registeren, hun voortgang te bekijken en tips & tricks te delen met medestudenten. De ontwikkeling van zo’n app bedraagt €5.000,-

Wil je ons helpen? Steun dan het project “Talenten ontwikkelen in de Krajicek Academy’.

Lees meer Lees minder


Prentenboeken in alle talen

VoorleesExpress

Doelbedrag € 5.000,00
Nederland

We willen ouders in staat stellen om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren in hun thuistaal en kinderen laten voelen dat hun thuistaal de moeite waard is en erkend wordt.

Met een donatie voegen we een bekend goed Nederlands prentenboek toe aan prentenboekeninalletalen.nl . Dit prentenboek voorzien we van minimaal 20 audiovertalingen . Zo kun je met het boek op schoot genieten van iemand die het prentenboek voorleest in de taal die je wilt. We stimuleren op deze manier ouders om in hun thuistaal de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Lees meer Lees minder


Community vrijwilligers versterken

VoorleesExpress

Doelbedrag € 5.000,00
Nederland

De VoorleesExpress werkt jaarlijks met meer dan 5000 vrijwilligers. We willen met dit project nieuwe functies inbouwen in mijnvoorleesexpress.nl die er voor zorgen dat vrijwilligers elkaar nog beter kunnen helpen (online en offline) door hun kennis en ervaring te delen. Zo vormen we online een community en is er minder ondersteuning nodig vanuit de organisatie.

Lees meer Lees minder


Impact van de samenwerking

Het bedrag dat tot nu toe is gedoneerd

€ 304.604,89