Maak het verschil, steun een project.

Met de boeken die jij koopt doneer je automatisch tot 12% aan een goed doel dat je zelf kiest.

URGENT! Noodhulp na orkanen Honduras

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 5.000,00
Honduras

Binnen twee weken kregen de Middenamerikaanse landen Honduras en Nicaragua te kamen met twee Categorie 5 orkanen.

Verwoestende windsnelheden en zondvloed-hoeveelheden regen. Een groot aantal mensen is overgekomen en de materiële schade is onoverzienbaar. 

Zij betalen de prijs van klimaatontwrichting, waaraan ze -met hun armoede en navenant lage energiegebruik- amper hebben bijgedragen. 

De Cangrejal rivier is volkomen buien haar oevers getreden. 

Complete bruggen weggevaagd, wegen weggeslagen en huizen en landbouwgebieden verwoest.

Via een persoonlijk contact in Honduras kregen we een noodkreet om in elk geval een aantal zwaar getroffen families te helpen in de dorpen La Muralla, Pirineos, La Lucha, El Paraíso (!), Las Camelias en San Luis 15 families. 

In noodsituaties zoals deze is naast veilig drinkwater, voedsel, kleding en onderdak ook ‘connectivity’ een eerste levensbehoefte -en dus: een opgeladen mobiele telefoon -en dus: een WakaWaka, die waar je ook bent altijd veilig zonne-elektriciteit produceert.

Heel graag willen we  150 families  in de genoemde dorpen helpen aan een WakaWaka Power+ safe sustainable solar light annex powerbank. Omwille van de vereiste snelheid hebben we vanuit de Foundation de hiervoor vereiste  €5000-  (producten, transport, logistiek/distributie, monitoring) alvast voorgeschoten. Helpt u ons helpen?

Alvast ENORM bedankt!

Lees meer Lees minder


Maak ontwikkeling van talent mogelijk!

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 2.500,00

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt.  Het UAF adviseert, begeleidt en ondersteunt jaarlijks gemiddeld 3.800 gevluchte studenten en professionals.   

Te weinig vluchtelingen in Nederland krijgen de mogelijkheid om hun talenten tot bloei te laten komen via een opleiding of traject naar werk. Dat is nadelig voor henzelf én de samenleving. Als we niks doen dreigt veel menselijk kapitaal verloren te gaan en dit mogen we niet laten gebeuren.

Veel vluchtelingen studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Ook komen er veel jongere vluchtelingen die hun studie hebben moeten afbreken of geen kans hebben gekregen om te studeren vanwege hun vlucht. Studeren en bijscholen is vaak nodig om weer verder te kunnen in hun vakgebied.

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.   Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.  

We adviseren en begeleiden studenten en professionals op hun weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. We werken vraaggericht en bieden precies wat nodig is om talent tot bloei te laten komen of een loopbaan te kunnen voortzetten.

Onze middelen zijn beperkt en we kunnen niet elke aanvraag honoreren, maar samen met onze partners in het onderwijs en het bedrijfsleven bieden we zoveel mogelijk nieuwkomers een kans. Bijvoorbeeld door slimme maatwerkroutes te ontwikkelen waarbij leren en werken hand in hand gaan. Wie we geen begeleidingstraject kunnen aanbieden, helpen we op weg met informatie en advies.

We nemen financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

https://www.uaf.nl/verhalen/vijf-jaar-lang-blokken-voor-een-doel

Lees meer Lees minder


Impact van de samenwerking

Het bedrag dat tot nu toe is gedoneerd

€ 275.504,46