Maak het verschil, steun een project.

Met de boeken die jij koopt doneer je automatisch tot 12% aan een goed doel dat je zelf kiest.

WakaWaka’s voor de Chirovakamwe basisschool in Dangamvura, Mutare (Zimbabwe)

WakaWaka Foundation

Doelbedrag € 8.600,00
Dangamvura, Mutare (Zimbabwe)

Klimaatcrisis in Zimbabwe

Vier jaar geleden heeft de stedenband Haarlem-Mutare 600 WakaWaka zonnelampjes kunnen verdelen onder Mutarese scholieren. Zodat ze ook in het donker hun huiswerk kunnen maken, zonder grote risico’s voor hun gezondheid (smerige, giftige kerosinedamp) en levensgevaar (brand door omvallende kaarsjes en kerosinelampjes komt verbijsterend vaak voor…). Inmiddels slaat de klimaatcrisis in Zimbabwe in verschillende gedaanten hard toe. Soms met een verwoestende orkaan (zoals dit voorjaar Idai en Kenneth), en vaak ook met aanhoudende droogte, die de grond verschroeit en waterniveau in stuwmeren drastisch doet daken, waardoor waterkrachtcentrales geen energie leveren. Zelfs degenen die eerder nog wel de luxe hadden van toegang tot elektriciteit zitten nu ’s avonds letterlijk in het donker.

Welke leerlingen hebben de lampjes het hardste nodig?

In september jl. was Gift Sanyanga, de Zimbabwaanse coordinator van de Stedenband in Haarlem en hij sprak toen met Maurits Groen, oprichter van de WakaWaka Foundation. Hij vertelde dat met name de kinderen van de Chirovakamwe basisschool in Dangamvura zeer gebaat zouden zijn met een WakaWaka, de super efficiente, veilige, goede en duurzame zonne-energie-lampjes. Zodat ze toch ’s avonds veilig hun huiswerk kunnen maken, en toch kunnen werken aan hun toekomst. De school ligt dicht bij recent ontwikkelde buurten, die nog niet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, en heeft 2600 leerlingen. 

Eerdere samenwerking tussen WakaWaka en Haarlem-Mutare

Juni 2014 schonk de Stedenband Haarlem-Mutare in Mutare 600 WakaWaka’s aan schoolkinderen in Mutare die thuis geen elektriciteit hebben. Dat was het directe resultaat van de samenwerking tussen 8 basisscholen in Haarlem en 11 scholen in Mutare. Mede dankzij het stedenbandkantoor in Mutare konden de WakaWaka’s zonder importheffing Zimbabwe binnenkomen en werden ze eerlijk verdeeld onder de leerlingen die ze het hardste nodig hebben.

De Haarlemse donatie uit 2014 was onderdeel van het onderwijsprogramma 'Een reis naar Mutare'. Leerlingen van de Bos en Vaartschool, de Bos en Duinschool, De Dolfijn, De Talenten, De Molenwiek, Montessorischool, De Waddenschool en De Piramideschool zamelden daarbij geld in op een door henzelf bedachte manier. Inmiddels heeft de stedenband Haarlem-Mutare haar onderwijsproject voor het Haarlemse basisonderwijs vernieuwd en op 28 oktober jl. gepresenteerd op de tentoonstelling ‘Samen maken we een duurzame toekomst’ (Kweekcafe, Haarlem). Ook nu weer gaan we een Haarlemse scholieren uitnodigen en uitdagen om hun leeftijdsgenootjes in Mutare te steunen. Maar om voor 2600 leerlingen WakaWaka’s bij elkaar te krijgen is €28.600,- (plus transportkosten) nodig… 

De Haarlemse leerlingen kunnen dus wel een flinke steun in de rug gebruiken. Dankzij YouBeDo en u hopen we daarom €8.600,- bij elkaar te krijgen. Doe u mee?

Lees meer Lees minder


Help een vluchteling-student studeren

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Doelbedrag € 5.000,00

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen. Dit geld is uitsluitend bestemd voor collegegeld, taalcursussen, boeken, computer, reiskosten en andere studiekosten. De financiële ondersteuning van vluchtelingstudenten door het UAF verschilt per student, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Vluchtelingen zijn mensen met waardevolle kennis en kwaliteiten. Van echte doeners tot hoogopgeleide denkers. Studenten en professionals die veel kunnen betekenen voor Nederland. Maar nog steeds lukt het weinig vluchtelingen een opleiding te volgen én een baan te vinden op hun eigen niveau. Onze begeleiding is daarom van groot belang. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen gevluchte studenten en professionals financieel, bij hun studie(keuze) en het vinden van een baan.

Welke financiële hulp ontvangt een vluchtelingstudent?
Het UAF neemt financiële drempels weg die de ontwikkeling als student of professional in de weg staan. We verstrekken giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een cursus vaktaal te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met professionele ontwikkeling te maken hebben, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten. Voor vluchtelingstudenten zijn boeken onmisbaar. Woordenboeken en grammaticaboeken om de Nederlandse taal te leren, studieboeken om een studie te kunnen volgen. In totaal keert het UAF per jaar €200.000 aan boekengeld uit aan onze studenten.

Lees meer Lees minder


Voorlezen op afstand

VoorleesExpress

Doelbedrag € 1.000,00

De maatregelen naar aanleiding van het Corona virus hebben ervoor gezorgd dat we zijn gaan zoeken naar leuke manieren om op afstand toch de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. In het voorjaar zijn meteen heel veel creatieve vrijwilligers aan de slag gegaan en hebben voorgelezen via Skype, hebben post gestuurd en zijn met een megafoon naar buiten gegaan. In dit project gaan we een aantal van de best geslaagde experimenten uitwerken tot breder in te zetten uitbreiding van onze methodiek. Zodat we overal in het land vrijwilligers het makkelijk maken om op afstand toch contact te houden.

Lees meer Lees minder


Impact van de samenwerking

Het bedrag dat tot nu toe is gedoneerd

€ 252.936,37